آدرس: اصفهان – دروازه شیراز – ابتدای چهار باغ بالا – پاساژ تجاری هزار جریب – طبقه دوم – واحد ۲۴۶

تلفن : ‏‏‪۰۳۱-۳۶۲۶۶۶۸۹‬‏

نیکبخت : ۰۹۱۰۳۱۵۷۱۴۵ – ۰۹۳۸۷۴۳۱۷۹۳